Οροι χρήσης

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας. Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας και αλληλεπιδρώντας με το περιεχόμενο, αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους χρήσης. Επειδή οι υπηρεσίες μας ποικίλλουν, διαφορετικές υπηρεσίες ενδέχεται μερικές φορές να έχουν πρόσθετους όρους και πρόσθετες υποχρεώσεις. Με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, πρόσθετοι όροι που καθορίζονται στα σχετικά πεδία θα αποτελούν επίσης μέρος αυτών των κανόνων.

1. Μέθοδοι

1. Τα εργαλεία του Simpliers giveaway σάς βοηθούν να επιλέγετε τυχαίους νικητές από αλληλεπιδράσεις όπως σχόλια, likes, retweets, απαντήσεις σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το YouTube, το TikTok, το Twitter. Το Simpliers λαμβάνει αυτά τα δεδομένα ανώνυμα από τις υπηρεσίες API στις οποίες είναι εξουσιοδοτημένο, με την επιφύλαξη των εγκρίσεων των πλατφορμών. Χωρίς να κάνει αλλαγές ή χειρισμούς στα λαμβανόμενα δεδομένα, παίρνει θέση διαμεσολάβησης και την προσφέρει απευθείας στην υπηρεσία των χρηστών. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία κλήρωσης Simpliers, συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τους σχετικούς κανόνες αυτών των πλατφορμών.

2. Αποτελέσματα

Οι νικητές των giveaway επιλέγονται εντελώς τυχαία στην οθόνη του τελικού χρήστη με τη βοήθεια αλγορίθμων λογισμικού που ενημερώνονται συχνά. Λόγω της σχεδίασης του συστήματος, δεν είναι καν δυνατός ο χειρισμός των αποτελεσμάτων, καθώς οι νικητές επιλέγονται τυχαία από τις συσκευές των λογαριασμών που διοργάνωσαν την κλήρωση στην οθόνη χρήστη.

3. Security Of Giveways

Η Simpliers λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα των giveaways είναι απολύτως δίκαια και ασφαλή. Η πρόσβαση στο Simpliers θα ανασταλεί επ' αόριστον για χρήστες που επιχειρούν να χειραγωγήσουν με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και αν αποτύχουν, μέσω του Simpliers ή που χρησιμοποιούν παραπλανητικές μεθόδους με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Κοινή χρήση

Κατά την ανακοίνωση των giveaways που έληξαν μέσω του Simpliers, εάν το λογότυπο, το κείμενο και οι εικόνες του Simpliers και του ιστότοπου αποκρύπτονται σκόπιμα από προγράμματα οπτικής επεξεργασίας ή αποτρέπεται η ορατότητα και η σαφήνειά τους ή γίνονται αλλαγές με την πρόσβαση τους πηγαίους κώδικες, η νομική ενέργεια μπορεί να ξεκινήσει στο πλαίσιο της προστασίας των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων.